Giriş Yap / Üye Ol Üye girişi yapın veya üye olun.
000 FL Puan

Üye Girişi Üye Ol

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Feribotlines.com Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

Bu web sitesini ve Feribotlines Mobil Uygulaması’nı (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyun. SİTE’den feribot bileti, tatil paketi, tur, otel rezervasyonu, vize işlemleri, rent a car dahil olmak üzere herhangi bir alışveriş yaptığınız takdirde, en az onsekiz (18) yaşında olduğunuzu ve SİTE’yi söz konusu amaçlarla kullanıyor olmanızın hiçbir kanunu ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Söz konusu alışverişleri gerçekleştirmeden önce “Kullanım Koşullarını kabul ediyorum.” yazılı kutucuğu işaretleyerek, alışveriş gerçekleştirmeyeceğiniz hallerde ise bu sayfada yer alan işbu Feribotlines.com Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca "Kullanım Koşulları") okuyarak kabul etmediğiniz taktirde, lütfen SİTE'yi kullanmaktan vazgeçin. SİTE’yi kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir. 

1- GİRİŞ

1.1 SİTE’nin sahibi ‘’Akdeniz Mah. Atatürk Cad. No:150/101 Konak/İzmir’’ adresinde ikamet eden Babürşah Tatil Oley Turizm ve Tic. LTD ve bağlı şirketler (bundan böyle kısaca "Feribotlines" olarak anılacaktır) olup, SİTE'de sunulan tüm karşılaştırma ve seyahat hizmetleri Feribotlines tarafından, otel, feribot bileti, tur, tatil paketi ve vize hizmetleri Feribotlines ya da 3. partiler tarafından sağlanmaktadır. SİTE sahibi bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, SİTE'yi, SİTE kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2 Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları'nı Feribotlines dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak SİTE'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Feribotlines tarafından işbu Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3 İşbu Kullanım Koşulları ayrıca, Feribotlines hizmetlerinden yararlanacak olan KULLANICILAR'la ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

1.4 Aşağıda açıklanmış olduğu üzere, SİTE aracılığıyla yapılan her türlü feribot bileti, tatil paketi, tur rezervasyonu, otel rezervasyonu, araç kiralama, vize hizmeti ve diğer seyahat ürünlerinin satış işlemleri, Türsab’a bağlı A sınıfı bir acente olan Feribotlines tarafından gerçekleştirilmektedir.

1.5 SİTE’nin sahibi, sunmuş olduğu içeriği ve hizmetleri ayrıca ücretlendirme; SİTE üzerinden komisyon, reklam, sponsorluk gibi kalemler üzerinden gelir elde etme hakkını saklı tutmaktadır.

 

2- TANIMLAR

2.1. SİTE: Feribotlines tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi ve Feribotlines Mobil Uygulaması 

2.2. KULLANICI(LAR): SİTE'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler);

2.3. LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar); 

2.4. İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler

2.5. ÜYE(LER) : SİTE’ye bilgilerini vererek kayıt olan ve üyelik sıfatını kazanan gerçek kişiler

2.6. FL Puan: Feribotlines’ın sunduğu, Kullanıcılar’ın Feribotlines.com üzerindeki kimi alışverişlerde kullanabileceği, yeni nesil dijital puan sistemi

2.7. FLCüzdan: FL Puanları biriktirmeyi ve kullanmayı sağlayan dijital cüzdan


3- GENEL HÜKÜMLER

3.1 Feribotlines, SİTE'de mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, SİTE’deki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. SİTE'deki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve SİTE'de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca, Feribotlines, SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve İÇERİKLER'den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2 Feribotlines sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICILAR'ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, Feribotlines ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Feribotlines'a açıkladığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin Feribotlines'a ve Feribotlines’ın partneri feribot, otel, araç kiralama, vize, sigorta ve diğer seyahat hizmet sağlayıcılara ve sair hizmet sağlayıcılara açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda Feribotlines’a muvafakat verdiğini, Feribotlines’ın bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Feribotlines ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3 SİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Feribotlines’ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Feribotlines çalışanlarının ve yöneticilerinin, Feribotlines yetkili satıcılarının doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Feribotlines, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İÇERİKLER'in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Feribotlines, şayet açıkça karşılaştırmaya konu hizmetin kendisi tarafından verildiğini bildirmedikçe, KULLANICI Feribotlines’ın verdiği hizmetlerin sadece karşılaştırma; hizmet sağlayıcılar ile kullanıcı arasında bir aracılık hizmeti verildiğini, çıkacak uyuşmazlıkların tarafının Feribotlines olmadığını kabul ve taahhüt eder.

3.4 KULLANICILAR, Feribotlines’a SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Feribotlines, KULLANICILAR tarafından Feribotlines’a iletilen veya SİTE üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.5 KULLANICILAR, SİTE dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Feribotlines’ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.6 Feribotlines, SİTE dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Feribotlines, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICILAR, bu SİTE’de paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. SİTE, KULLANICILAR’ın doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir. SİTE bu içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru olmadığını ya da eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. Feribotlines tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan Feribotlines tarafından yapılabilir. Feribotlines tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR'a aittir.

3.7 SİTE üzerinden, Feribotlines’ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKLER'e ve/veya dosyalara Feribotlines tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİKLER ile bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİKLER'i hakkında Feribotlines’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.8 Feribotlines, SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu çerçevesinde işlemektedir. İşlenen kişisel veriler ile ilgili ayrıntılı bilgiye ”Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” üzerinden erişilebilir.

3.9 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. Maddesine göre Feribotlines, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur. Feribotlines sadece yapılan işlemleri 1 yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

 

4- FERİBOT BİLETİ HİZMETİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR 

4.1 Tanımlar:

Firma veya Satıcı: Yolcu taşıma biletini düzenleyecek ve yolcu taşıma işini fiili olarak gerçekleştirecek olan feribot firması.

Online Bilet: Üzerinde tarih, saat, güzergâh, yolcu adı, soyadı, voucher numarası bilgilerini içeren, yolculuk saatinden en geç 45 dk önce firmanın liman ofisinden yazdırılarak yolcu taşıma biletine çevrilmesi gereken, yolcunun e-posta adresine gönderilen, mali değeri olmayan ve elektronik ortamda düzenlenen belgedir.

Yolcu: Online bileti satın alan gerçek kişidir. 

4.2 Feribotlines.com üzerinden alınan biletlerle ilgili tüm rezervasyon, bilet satış, iptal ve değişiklik işlemleri, (aksi özel olarak belirtilmedikçe) TÜRSAB’a A-10504 belge no ile kayıtlı ve ruhsatlı Feribotlines veya ilgili feribot firmasının kendisi tarafından yapılmaktadır. Bilet satışıyla ilgili ödemeler de yine ilgili şirketler tarafından alınmaktadır.

4.3 Feribotlines.com üzerinden alınan Online Bilet, üzerinde yazılı tarih, saat, firma ve güzergâh için geçerlidir. Üzerinde yazılı tarih, saat, firma ve güzergahta ve/veya zamanında kullanılmayan (Bilet’e dönüştürülmeyen) ve/veya seyahat tarihinden 24 saat öncesine kadar açığa alınmayan ve/veya tarih değişikliği yapılmamış Online Biletler geçersiz sayılır. Online Bilet’i alanlar firmaların Bilet’inde yazılı olan tüm şartları aynen kabul etmiş sayılırlar. Online Bilet aynı zamanda tahsilat makbuzu niteliğindedir.

4.4 Yolcu, bu hizmet sözleşmesini elektronik ortamda onaylayarak, Bilet’in ve Firma’nın vereceği hizmetlerin temel özelliklerini, toplam satış fiyatını, ödeme şeklini ve teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuduğunu ve sitemizi kullanırken gelen uyarılar hakkkında da doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu kabul eder. Yolcu tarafından satın alma aşamasında paylaşılan ad, soyad, TC kimlik no, telefon, e-posta gibi bilgilerin doğruluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu bilgilerin eksik veya hatalı girilmesi sebebiyle Feribotlines’a yükletilebilecek bir zarar bulunmamaktadır. İletişim bilgileri Online Bilet’e ilişkin bildirimler esnasında kullanılacağından, değişikliklerin veya iptallerin bildirilmemesinden doğan sorumluluk yolcuya aittir.

4.5 Yolcu, Bilet’ini, sefer saatinden 45 dakika öncesine kadar check-in yaparak Firma’nın liman ofisinden teslim alabilir. Ancak her türlü aksilik ve gecikmeden etkilenmemek için Yolcu’nun taşıma Bileti’ni seferden en geç 1 (bir) saat önce teslim alınması tavsiye olunur. Araçla seyahat edecek yolcu sefer saatinden en geç 2 saat önce aracı ile birlikte check-in ofisine başvurmuş olması gerekmektedir. Check-in işlemini zamanında gerçekleştirmeyen yolcuların bileti yanmış kabul edilmektedir.

4.6 Check-in işlemleri esnasında Biletler Yolcu’nun şahsen kendisine teslim edilir. Bu nedenle Yolcu’nun, Bileti’ni teslim alırken, pasaportunu, seyahat için geçerli olan vizesini görevli personeline ibraz etmesi gerekmektedir. Bilet’e dönüştürülen online biletler geçerliliğini yitirir. Bundan sonra yolculuk ile ilgili tüm işlemler Bilet üzerinden ve sadece Firma’nın yetkili liman şubesinden yapılabilir. Bastırılmış olan Bilet kaybolması durumunda yeniden bastırılamaz/üretilemez. Yolcu bastırılmış Bilet’i olmadan feribota binemez, seyahatini gerçekleştiremez. Bastırılmış Bilet’i korumak ve biniş esnasında yetkililere göstermek yolcunun sorumluluğundadır. Online Bilet, Bilet’e dönüştürüldükten sonra Feribotlines’ın yetkisi ve sorumluluğu kalmamaktadır.

4.7 Online Bilet alınırken koltuk seçimi yapılmamaktadır ve koltuk numarası garantisi verilmemektedir. Yolcu feribotta bulunan boş herhangi bir koltuğa oturabilir. Bu nedenle biletteki tüm yolcuların yan yana oturacağı garantisi verilememektedir.

4.8 Yolcu, Online Bilet alımı esnasında Şirket’e sağladığı ad-soyad, iletişim bilgileri, T.C. no, pasaport numarası, erişim bilgleri (IP numarası) kategorisindeki kişisel verilerinin, Şirket tarafından yolculara internet üzerinde online bilet alma hizmeti sağlanması amacı ile sınırlı olarak işlenmesine ve Şirket’in yurt içi ve yurt dışında mukim mevcut iştirakleri, bağlı şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefler, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, iş birliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, ticari faaliyetlerini yürütebilmek adına iş birliği yaptığı hizmet tedarikçilerine aktarılmasına izin vermektedir. Kişisel verilere ilişkin ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan aydınlatma ve bilgilendirme metnine ise ‘’feribotlines.com'' web sitesi üzerinden ulaşılabilecektir.

4.9 Yolcu, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasından veya kullanıcının kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, adli işlem vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Feribotlines’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle seyahatinde oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.10 Cayma, İptal, İade ve Değişiklik Hakkı

4.10.1 Biletlerin iptal edilmesinde 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” ni düzenleyen “Üçüncü Bölüm” başlığı altında yazılı maddelerinin, “Yolcu Taşıma Hizmetleri” ne uygulanmaması sebebi ile; YOLCU’nun cayma hakkı bulunmamaktadır.

4.10.2 Satın alınan elektronik biletlerin, hiçbir şekilde yolcu, tarih, saat, firma ve güzergah bilgilerinin değiştirilmesi satıcıdan talep edilemez. Yolcu işbu sözleşmeye göre satın aldığı bileti satış onayından sonra hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve iade talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.10.3 Feribotlines satış işbirliği yaptığı feribot firmaları ile yolcunun sefer saatinden en geç 24 saat önce bildirmek koşuluyla biletlerini açığa alma ve yeniden tarihlemeleri için çalışmaktadır. Biletleri açığa alma ve yeniden tarihleme sadece buna müsaade eden feribot firmalarının biletlerinde, firma kuralları ve şartları çerçevesinde yapılabilmektedir. Açığa alınan bir biletin yeniden tarihlendirilmesi ve/veya satın alınmış bilette tarih değişikliği yapılabilmesi için Yolcu feribot firmalarının kurallarını kabul ettiğini beyan eder. Yeniden tarihlendirilecek biletlerin tarihlendirme işlemi sadece satın alınan feribotun gelecekteki seferleri arasından müsaitliği olan seferler seçilebilir. Yolcu’nun satın aldığı sefer ile değişiklik talep ettiği sefer arasında fiyat farkı çıkması durumunda bir tutar Feribotlines veya feribot firması tarafından Yolcu’dan seyahat öncesinde tahsil edilir.

4.10.4 Yolcu satın aldığı Online Bilet’i başkası veya bir yakını adına devredemez, isim değişikliği yapamaz.

4.10.5 Firma seferi önceden haber vermeksizin, yolcu feribota binene kadar iptal etme hakkına sahiptir. Seferin iptal edilmesi durumunda Yolcu herhangi bir tazmin hakkının bulunmadığını kabul eder. Yolcu’nun Online Bilet satın aldığı feribot seferinin iptal edilmesi durumunda ilgili feribot firmasının değişiklik ve iptal prosedürünün geçerli olduğunu kabul eder.

4.10.6 Yolcu, seferin iptali durumunda, Firma’nın kuralları kapsamında iade hakkı mevcutsa sefere ilişkin bilet tutarının FLCüzdan hesaplarına iadesi gerçekleştirilmektedir. Yolcu bu tutarı Feribotlines üzerinden aynı takvim yılı içerisinde herhangi bir feribot bileti, otel rezervasyonu, tur rezervasyonu ve vize başvurusu için kullanabilir.

4.10.7 Yolcu eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa tüm ödemelerini TL olarak yapmak zorundadır. Bu nedenle eğer iade hakkı doğarsa ödeme yaptığı TL tutarda iade alacaktır. Yolcu herhangi bir kur farkı, faiz vs. hakkı bulunmadığını bu sözleşme ile kabul etmektedir.


4.11 Feribotlines üzerinden aynı anda veya farklı zamanlarda alınan farklı Online Biletlerle gerçekleştilecek seferlerde Kullanıcı tüm önlemlerini almış olsa bile önceki seferin rötar yapması, sefer zamanlarının değişmesi veya seferin iptal olması nedeniyle sonraki sefere yetişilemeyecek olması nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan Feribotlines’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Erteleme veya iptal, olumsuz hava veya deniz şartları, liman başkanlığının sefer iptal kararları, grev, feribot firmasının iflası, salgın hastalık, pandemi tedbirleri, limandaki beklenmedik olaylar (otobüs kazası, terör saldırısı, tedbir alınması veya yetkili makamların geçici olarak kapatması) gibi, kaçınılmaz olan olağanüstü durumlar nedeniyle gerçekleşirse, Feribotlines herhangi bir güvence sunmamaktadır.


4.12 Yolcu’nun Pasaport, Vize ve Evrak vb. Yeterliliği

4.12.1 Yolcunun seyahat bitiş tarihi itibariyle pasaportunda asgari 3 ay geçerlilik tarihi olması gerekmektedir.

4.12.2 Pasaportunda KKTC giriş damgası olan Türk vatandaşları bu pasaportla Yunanistan’a seyahat edemezler.

4.12.3 Yolcunun adli, idari, vize veya beraberinde götürmek istediği araç, evcil hayvan vs. den kaynaklanan girişine/çıkışına mani durumlarda hizmet akdi sona erer ve herhangi bir iade talebi kabul edilmez.


4.13 Araçla Seyahat Edecek Yolcuların Yükümlülükleri

4.13.1 Araçla seyahat edecek yolcu sefer saatinden en geç 2 saat önce aracı ile birlikte Firma’nın seyahat kalkış limanındaki check-in ofisine başvurmuş olması gerekmektedir. Check-in işlemini zamanında gerçekleştirmeyen yolcuların bileti yanmış kabul edilmektedir.

4.13.2 Gümrük Muhafaza Müdürlüğü geç gelen araçları veya uygun görmedikleri araçları işleme almama yetkisine sahiptir. Bu durumda Yolcu’nun biletine iptal, iade veya değişiklik hakkı tanımlanması hakkında feribot firmasının prosedürleri geçerlidir.

4.13.3 Araç ile seyahat edecek yolcuların Check-in işlemleri sadece liman ofisinde yapılır. Araçlı yolcuların (sadece sürücü) check-in önceliği olabilmektedir. Araçlı yolcunun liman ofisindeki Firma yetkilisine durumu belirtmesi gerekmektedir.

4.13.4 Ruhsat sahibi Tüzel kişi olan araçlarla seyahat edecek Yolcu eğer firma sahibi ise şirket imza sirküleri ıslak imzalı olarak yanında bulunmalıdır. Yolcu eğer firma çalışanı ise noterden alınan vekalet yazısı gereklidir.

4.13.5 Rent a Car aracı ile yurt dışı çıkışı yapabilmeniz için firmadan noter kanalı ile vekaletname alınmalıdır.

4.13.6 Yunanistan’a seyahat edecek yolcularımızın beynelmilel ehliyet almasına gerekmektedir.

4.13.7 Yunanistan’a aracıyla seyahat edecek Yolcu’nun aracına Yeşil Sigorta yaptırmış olması ve sigortanın aslının yanında check-in ve seyahat esnasında yanında bulunması gerekmektedir. Yeşil sigortası bulunmayan araçlarla seyahat edilmesi mümkün değildir.


4.14 Özel İsteği Olan ve/veya Evcil Hayvan ile Seyahat Edecek Yolcuların Yükümlülükleri

4.14.1 Evcil hayvan ile yolculuk edecek ve/veya özel duruma sahip Yolcuların biletini online sistem üzerinden değil 0850 885 00 97 numarası telefon üzerinden almaları gerekmektedir. Yolcu’nun bilet satın alım öncesinde özel durumu belirtmesi ve ilgili feribot firmasının kuralları dahilinde hareket etmesi gerekmektedir.

4.14.2 Her rota için evcil hayvanlarla seyahat edilebilmesi için gerekli olan prosedürler ve evraklar değişmektedir. Tüm prosedürleri ve evrakları tamamlamamış evcil hayvanların seyahat edebilmesi tamamen ilgili liman başkanlıkları ve feribot Firmalarının onaylarına bağlıdır.

4.14.3 Feribotlines, seyahat öncesinde, sonrasında ve seyahat sırasında evcil hayvanda meydana gelebilecek her türlü kaza veya can kaybı gibi durumlardan, herhangi bir ihmal veya kusurdan sorumlu tutulamaz. Feribotlines üzerinden online verilen hizmeti alan Yolcu’lar bu şartı peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.


4.15 Hamilelik dönemi altı ayı geçmiş olan kadın yolcuların kendi güvenlikleri için Firma’nın yolcuya feribotla seyahatine izin vermeme hakkı bulunmaktadır.


4.16 Bilet Konfirmesinin Alınması

4.16.1 Feribotlines.com üzerindeki seferler seçilerek satın alınan Online Bilet’in Firma’dan konfirmesi Feribotlines tarafından yapılmaktadır. Konfirme işlemi tamamlandıktan sonra Yolcu’ya mail ve sms ile Online Bilet voucher’ı iletilmektedir. Bilet voucherı iletilene kadar bilet konfirme edilmiş ve satın alım tamamlanmış sayılmamaktadır.

4.16.2 Konfirme işleminin tamamlanması seyahat edilecek rotaya ve Firma’ya göre değişiklik göstermektedir. Konfirme işlemi genellikle 1 dakika içerisinde gerçekleştirilmesine karşın bazı rota ve Firmalarda konfirme işlemleri sadece mesai günleri ve saatleri içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle ödemesi yapılan feribot biletinin konfirmesi eğer mesai saatleri içerisindeyse en geç 6 saat içerisinde, eğer mesai saatleri dışındaysa takip eden mesai saatleri başladıktan sonraki 6 saat içerisinde gerçekleştirilerek müşteriye Online Bilet voucherı ulaştırılacaktır.

4.16.3 Konfirmesi başarılı olarak gerçekleştirilemeyen feribot biletinin eğer ödemesi mevcutsa işlem sonrasında ilgili karta iadesi gerçekleştirilmektedir.


4.17 Diğer Düzenlemeler

4.17.1 Bagaja verilen ve değer takdiri yapılmayan eşyaların kaybı halinde, bilet bedelinin üç mislinden fazla para ödenmez. Bagaj ve/veya eşyaların kaybından Feribotlines sorumlu değildir. Feribot içerisinde unutulan, kaybolan veya çalınan eşyalardan Firma veya Feribotlines sorumlu tutulamaz. Bilet gösterilip, fiş alınarak bagaja verilen eşyanın idari ve adli makamlarda yapılacak muayenelerinde doğacak cezai mesuliyet bagaj sahibine aittir. Firma veya Feribotlines sorumlu tutulamaz. 40 kg. aşan bagajlar için ekstra taşıma ücreti alınabilir.

4.17.2 Feribotlines, Yolcu’nın seyahat esnasında bagajında veya yanında taşıyacağı herhangi bir eşya, mal vs. Gümrük mevzuatlarına uygunluğundan sorumlu değildir. Yolcu yanında ve bagajında bulundurduğu herseyin gümrük mevzuatlarına ve yasalara uygunluğunun tam ve tek sorumlusudur.

4.17.3 Feribotlines, seyahat öncesinde, sonrasında ve seyahat sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza, mal veya can kaybı gibi durumlardan, herhangi bir ihmal veya kusurdan, seferin belirtilen hareket saatinde başlamamasından ve/veya seyahat süresinin uzamasından dolayı sorumlu tutulamaz. Feribotlines üzerinden online verilen hizmeti alan Yolcu’lar bu şartı peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.

4.17.4 Online Bilet’te belirtilen seferi düzenlemek Firma’nın sorumluluğundadır. Seferler, Firma tarafından çeşitli sebeplerle iptal edilebilir veya ertelenebilir. Feribotlines bu iptallerden dolayı sorumlu tutulamaz. Bir seferin iptalinde veya ertelenmesinde uygulanacak prosedür Firma tarafından belirlenir ve duyurulur. İptal veya erteleme halinde, geri ödeme de dahil tüm gerekli bilgilere gazetelerden, Firma’ların internet sitelerinden ulaşılabilir. Feribotlines üzerinde online verilen hizmeti alan Yolcu’lar bu şartı peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.

4.17.5 Firma, sefer ve fiyat tariflerini önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tarife süresi sonundaki tarife değişikliklerinden doğan ücret farkları, açık biletlere de uygulanır. Güncel sefer ve fiyat tarifeleri Yolcu’lar tarafından Firma’dan kontrol edilmelidir.

4.17.6 Feribotlines’dan Online Bilet alanlar ve seyahat edenler bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

4.17.7 İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Yolcu’nun ve Firma’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

4.17.8 Her halükarda Feribotlines’dan, ilgili Feribot Seyahat Firmaları tarafından verilen hizmetler için bilet alanlar ve bu biletler ile seyahat edenler gerek İlgili Feribot Seyahat Firmaları tarafından kamuya ilan edilmiş taşıma ve hizmet sözleşmelerini kabul etmiş sayılırlar.

 

5- OTEL REZERVASYONUNA İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR:

5.1 Feribotlines, anlaşmalı olduğu seyahat tedarikçileri ve partner otelleri aracılığı ile edindiği otel bilgilerini SİTE’de yayınlamaktadır. Bu servisten edinilen otel bilgileri, rezervasyon durumu, oda ücretleri vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği seyahat tedarikçileri ve partner oteller tarafından sağlanmakta olup, Feribotlines bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Feribotlines üzerinden yapılan otel / oda rezervasyonları, ödemeler/ücretlendirmeler ve diğer işlemler seyahat tedarikçileri tarafından sağlanan oteller ile kullanıcı arasında akdedilmektedir ve oda rezervasyon ücretleri Feribotlines tarafından tahsil edilmektedir.

5.2 Konaklama yapılacak otellerin kuralları, politikaları, konseptleri, yıldızları, hizmet standartları, iptal / iade / değişiklik politikaları, no show kuralları, çocuk misafir ve pet hayvan politikaları, diğer ek hizmetlerin ücretlendirilme biçimleri SİTE üzerinde belirtilenlerden farklı olabilir. Pansiyon (Oda Kahvaltı, Yarım Pansiyon, Tam Pansiyon, Her şey dahil vs.) özellikleri, otel sınıfları, otel konseptleri, oda büyüklükleri, oda manzaraları, ek hizmet ücretlendirmeleri, yıldız sayıları ülkelere göre farklılık gösterebilir. Otellerin ortak alanlarındaki havuz, sauna, restoran gibi bazı bölümler konaklama sırasında önceden bildirilmeksizin tadilatta, bakımda veya sezon dışında kullanıma kapalı bulunabilir. Kullanıcıların var olduğu gözüken özellikleri tesis ile görüşme sağlayarak teyit etmesi gerekmektedir.

5.3 Kullanıcı tarafından satın alma aşamasında paylaşılan ad, soyad, TC kimlik no, pasaport numarası, telefon, e-posta gibi bilgilerin doğruluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu bilgilerin eksik veya hatalı girilmesi sebebiyle Feribotlines’a yükletilebilecek bir zarar bulunmamaktadır. İletişim bilgileri rezervasyona ilişkin bildirimler esnasında kullanılacağından, değişikliklerin bildirilmemesinden doğan sorumluluk yolcuya aittir.

5.4 Feribotlines yalnızca bir aracı hizmet sağlayıcıdır ve rezervasyon yapılan otel ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda, otellerin sunmuş oldukları hizmetlerin aksaması veya hiç bulunmaması hallerinde veya Feribotlines.com üzerinden rezervasyon yapılması sonrasında meydana gelecek işlemlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı da rezervasyon ilişkisinin kendisi ile otel arasında kurulduğunu, Feribotlines’ın bu açıdan yalnızca aracı olduğunu, bu sebeple Feribotlines’ın sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder. Feribotlines’ın kullanıcıların iptal / iade / değişiklik talepleri konusunda müşteri hizmetleri servisi sunması, ilgili otellerin politika ve kurallarına uygun talepleri sonuçlandırmak amacını taşıyor olup, kullanıcıların keyfi iptal / iade / değişim ve benzeri sözleşmeye aykırı taleplerini yerine getirebilme yetkisine sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

5.5 Kullanıcıların konaklama yapılacak ülkenin kanunlarına ve vize kurallarına, ayrıca konaklama yapılacak otelin genel kurallarına, giriş ve çıkış saatlerine, rezervasyon ilkelerine ve iptal / iade / değişim politikalarına ve ek ücretlendirme koşullarına uygun davranması beklenmektedir.

5.6 Kullanıcı doğal afet, terör, isyan, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, elektronik iletişim bozukluğu gibi sebeplerle rezervasyonların iptal edilmesi gibi durumlarda Feribotlines’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya bir kaçından dolayı oluşabilecek iptallerden sorumluluğun ilgili tesise ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

5.7 Kullanıcı satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

5.8 Otel rezervasyonuna ilişkin yapılacak ödemenin kredi kartı ile tahsilâtı Feribotlines tarafından yapılabileceği gibi, doğrudan doğruya otel işletmesi tarafından da yapılabilir. Bazı oteller için yapılan rezervasyon sırasında kredi kartı bilgisi istemeyebilir, ön ödeme veya herhangi bir tutar talep edilmeyebilir. Böyle durumlarda rezervasyon ödemesinin doğrudan tesise yapılması gerekir. Kredi kartı bilgisi girmenin zorunlu olduğu durumlarda veya ön ödemenin talep edildiği durumlarda Feribotlines; kredi kartı bilgilerinin doğruluğunu ve/veya limitinin yeterli olup olmadığını kontrol etmemektedir. Bu şartlara uyulmaması halinde Tesis, Feribotlines üzerinde ilan ettiği iptal koşullarını uygulayabilecektir.

5.9 Söz konusu hizmetin ifasından sonra kullanıcının konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Feribotlines’ın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Feribotlines’a ödememesi halinde kullanıcı, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

5.10 Çocuk konukların otele giriş tarihindeki yaşları yıl bazında esas alınır. Giriş işlemleri sırasında yaşlarının rezervasyonda kaydedilenden farklı olması halinde aradaki fark tesis tarafından tahsil edilir.

5.11 Feribotlines’dan otel rezervasyonu yaptıranlar bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

5.12 Yazılı olmayan hususlarda 6502 sayılı Tüketici Kanunu, 1618 sayılı kanun, tüzük ve genelgeler tebliğ ve çizelgeler, 2634 s.k., hükümleri uluslararası özel ve resmi sözleşmeleri tatbik olunacaktır.


6- TUR REZERVASYONUNA İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR:

6.1 Feribotlines, anlaşmalı olduğu seyahat tedarikçileri ve partnerleri aracılığı ile edindiği tur bilgilerini SİTE’de yayınlamaktadır. Bu servisten edinilen tur detayları, rezervasyon durumu, kişi ücretleri, tur tarihleri vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği seyahat tedarikçileri tarafından sağlanmakta olup, Feribotlines bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Feribotlines üzerinden yapılan tur rezervasyonları, ödemeler/ücretlendirmeler ve diğer işlemler seyahat tedarikçileri tarafından sağlanan turlar ile kullanıcı arasında akdedilmektedir ve tur rezervasyon ücretleri Feribotlines tarafından tahsil edilmektedir.

6.2 Katılım sağlanacak turların kuralları, tur rotaları, politikaları, konseptleri, hizmet standartları, iptal / iade / değişiklik politikaları, no show kuralları, çocuk misafir ve pet hayvan politikaları, diğer ek hizmetlerin ücretlendirilme biçimleri SİTE üzerinde belirtilenlerden farklı olabilir ve/veya tur bitiş anına kadar Feribotlines ve/veya tedarikçiler tarafından güncellenebilir.

6.3 Kullanıcı tarafından satın alma aşamasında paylaşılan ad, soyad, TC kimlik no, pasaport numarası, telefon, e-posta gibi bilgilerin doğruluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu bilgilerin eksik veya hatalı girilmesi sebebiyle Feribotlines’a yükletilebilecek bir zarar bulunmamaktadır. İletişim bilgileri rezervasyona ilişkin bildirimler esnasında kullanılacağından, değişikliklerin bildirilmemesinden doğan sorumluluk yolcuya aittir.

6.4 Feribotlines yalnızca bir aracı hizmet sağlayıcıdır ve rezervasyon yapılan tur sağlayıcısı ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda, sağlayıcıların sunmuş oldukları hizmetlerin aksaması veya hiç bulunmaması hallerinde veya Feribotlines.com üzerinden rezervasyon yapılması sonrasında meydana gelecek işlemlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı da rezervasyon ilişkisinin kendisi ile tur sağlayıcısı arasında kurulduğunu, Feribotlines’ın bu açıdan yalnızca aracı olduğunu, bu sebeple Feribotlines’ın sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder. Feribotlines’ın kullanıcıların iptal / iade / değişiklik talepleri konusunda müşteri hizmetleri servisi sunması, ilgili tur sağlayıcılarının politika ve kurallarına uygun talepleri sonuçlandırmak amacını taşıyor olup, kullanıcıların keyfi iptal / iade / değişim ve benzeri sözleşmeye aykırı taleplerini yerine getirebilme yetkisine sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

6.5 Kullanıcıların seyahat yapılacak ülkenin kanunlarına ve vize kurallarına, ayrıca katılınacak turun genel kurallarına, başlangıç ve bitiş saatlerine, rezervasyon ilkelerine ve iptal / iade / değişim politikalarına ve ek ücretlendirme koşullarına uygun davranması beklenmektedir.

6.6 Kullanıcı doğal afet, terör, isyan, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, elektronik iletişim bozukluğu gibi sebeplerle rezervasyonların iptal edilmesi gibi durumlarda Feribotlines’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya bir kaçından dolayı oluşabilecek iptallerden sorumluluğun ilgili sağlayıcıya ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

6.7 Kullanıcı satın aldığı tur hizmetinin hizmete dahil olanlar kapsamı dışında olan alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar, vize, pasaport masrafları ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

6.8 Tur rezervasyonuna ilişkin yapılacak ödemenin kredi kartı ile tahsilâtı Feribotlines tarafından yapılabileceği gibi, doğrudan doğruya tur sağlayıcısı tarafından da yapılabilir. Bazı turlar için yapılan rezervasyon sırasında kredi kartı bilgisi istemeyebilir, ön ödeme veya herhangi bir tutar talep edilmeyebilir. Böyle durumlarda rezervasyon ödemesinin doğrudan tur sağlayıcısına yapılması gerekir. Kredi kartı bilgisi girmenin zorunlu olduğu durumlarda veya ön ödemenin talep edildiği durumlarda Feribotlines; kredi kartı bilgilerinin doğruluğunu ve/veya limitinin yeterli olup olmadığını kontrol etmemektedir. Bu şartlara uyulmaması halinde sağlayıcı, Feribotlines üzerinde ilan ettiği iptal koşullarını uygulayabilecektir.

6.9 Söz konusu hizmetin ifasından sonra kullanıcının tur bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Feribotlines’ın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Feribotlines’a ödememesi halinde kullanıcı, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

6.10 Çocuk konukların tura katılımı, tur başlangıç tarihindeki yaşları yıl bazında esas alınır. Kayıt işlemleri sırasında yaşlarının rezervasyonda kaydedilenden farklı olması halinde aradaki fark sağlayıcı tarafından tahsil edilir.

6.11 Feribotlines’dan tur rezervasyonu yaptıranlar bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.


7- TATİL PAKETİ REZERVASYONUNA İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR:

7.1 Feribotlines, anlaşmalı olduğu seyahat tedarikçileri ve partnerleri aracılığı ile edindiği feribot bileti, otel rezervasyonu, araç kiralama bilgilerini paketler halinde sunarak SİTE’de yayınlamaktadır. Satın alınan ilgili paket içeriğinde yer alan, bu servisten edinilen feribot bileti, otel rezervasyonu, araç kiralama vs bilgilerin biri, birkaçı ve/veya tamamı birbirinden farklı seyahat tedarikçileri tarafından sağlanabilir. İlgili tur detayları, rezervasyon durumu, kişi ücretleri, tur tarihleri vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği seyahat tedarikçileri tarafından sağlanmakta olup, Feribotlines bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Feribotlines üzerinden yapılan tatil paketi rezervasyonları, ödemeler/ücretlendirmeler ve diğer işlemler seyahat tedarikçileri tarafından sağlanan tatil paketleri ile kullanıcı arasında akdedilmektedir ve tatil paketti rezervasyon ücretleri Feribotlines tarafından tahsil edilmektedir.

7.2 Katılım sağlanacak tatil paketinin kuralları, tur rotaları, politikaları, konseptleri, hizmet standartları, iptal / iade / değişiklik politikaları, no show kuralları, çocuk misafir ve pet hayvan politikaları, diğer ek hizmetlerin ücretlendirilme biçimleri SİTE üzerinde belirtilenlerden farklı olabilir ve/veya tur bitiş anına kadar Feribotlines ve/veya tedarikçiler tarafından güncellenebilir.

7.3 Kullanıcı tarafından satın alma aşamasında paylaşılan ad, soyad, TC kimlik no, pasaport numarası, telefon, e-posta gibi bilgilerin doğruluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu bilgilerin eksik veya hatalı girilmesi sebebiyle Feribotlines’a yükletilebilecek bir zarar bulunmamaktadır. İletişim bilgileri rezervasyona ilişkin bildirimler esnasında kullanılacağından, değişikliklerin bildirilmemesinden doğan sorumluluk yolcuya aittir.

7.4 Feribotlines yalnızca bir aracı hizmet sağlayıcıdır ve rezervasyon yapılan tatil paketinin içeriğindeki feribot bileti, otel, araç kiralama vs. ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda, sağlayıcıların sunmuş oldukları hizmetlerin aksaması veya hiç bulunmaması hallerinde veya Feribotlines.com üzerinden rezervasyon yapılması sonrasında meydana gelecek işlemlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı da rezervasyon ilişkisinin kendisi ile sağlayıcı arasında kurulduğunu, Feribotlines’ın bu açıdan yalnızca aracı olduğunu, bu sebeple Feribotlines’ın sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder. Feribotlines’ın kullanıcıların iptal / iade / değişiklik talepleri konusunda müşteri hizmetleri servisi sunması, ilgili seyahat sağlayıcılarının politika ve kurallarına uygun talepleri sonuçlandırmak amacını taşıyor olup, kullanıcıların keyfi iptal / iade / değişim ve benzeri sözleşmeye aykırı taleplerini yerine getirebilme yetkisine sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

7.5 Kullanıcıların seyahat edilecek ülkenin kanunlarına ve vize kurallarına, ayrıca konaklama yapılacak otelin genel kurallarına, giriş ve çıkış saatlerine, rezervasyon ilkelerine ve iptal / iade / değişim politikalarına ve ek ücretlendirme koşullarına uygun davranması beklenmektedir.

7.6 Kullanıcı doğal afet, terör, isyan, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, elektronik iletişim bozukluğu gibi sebeplerle rezervasyonların iptal edilmesi gibi durumlarda Feribotlines’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya bir kaçından dolayı oluşabilecek iptallerden sorumluluğun ilgili sağlayıcıya ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

7.7 Kullanıcı satın aldığı tatil paketi hizmetinin dahil olanlar kısmında belirtilen kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar, vize, pasaport ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

7.8 Tatil paketi rezervasyonuna ilişkin yapılacak ödemenin kredi kartı ile tahsilâtı Feribotlines tarafından yapılabileceği gibi, doğrudan doğruya otel işletmesi tarafından da yapılabilir. Bazı tatil paketleri için yapılan rezervasyon sırasında kredi kartı bilgisi istemeyebilir, ön ödeme veya herhangi bir tutar talep edilmeyebilir. Böyle durumlarda rezervasyon ödemesinin doğrudan tesise yapılması gerekir. Kredi kartı bilgisi girmenin zorunlu olduğu durumlarda veya ön ödemenin talep edildiği durumlarda Feribotlines; kredi kartı bilgilerinin doğruluğunu ve/veya limitinin yeterli olup olmadığını kontrol etmemektedir. Bu şartlara uyulmaması halinde Tesis, Feribotlines üzerinde ilan ettiği iptal koşullarını uygulayabilecektir.

7.9 Söz konusu hizmetin ifasından sonra kullanıcının konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Feribotlines’ın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Feribotlines’a ödememesi halinde kullanıcı, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

7.10 Çocuk konukların otele giriş tarihindeki yaşları yıl bazında esas alınır. Giriş işlemleri sırasında yaşlarının rezervasyonda kaydedilenden farklı olması halinde aradaki fark tesis tarafından tahsil edilir.

7.11 Feribotlines’dan tatil paketi rezervasyonu yaptıranlar bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.


8- VİZE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR:

8.1 Feribotlines, yurt dışı vize başvuru işlemleri için kullanıcılarına ikametgahının bağlı olduğu şehre uygun olarak kendi veya anlaşmalı olduğu hizmet ve ürün tedarikçileri aracılığıyla destek verebilmektedir. Feribotlines, anlaşmalı olduğu hizmet ve ürün tedarikçileri aracılığı ile edindiği yurt dışı vize başvuru bilgilerini yayınlamaktadır. Bu servisten sağlanan vize işlemleri, evrak listeleri, ücretler vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği hizmet ve ürün tedarikçileri tarafından sağlanmakta olup, Feribotlines bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Feribotlines.com üzerinden yapılan vize hizmetleri, ödemeler/ücretlendirmeler ve diğer işlemler hizmet ve ürün tedarikçileri ile kullanıcı arasında akdedilmektedir ve vize hizmetleri seçim işlemleri Feribotlines tarafından yapıldıktan sonra, vize hizmet rezervasyon ve ücret tahsilatı Feribotlines ve/veya hizmet ve ürün tedarikçileri tarafından yapılmaktadır. 

8.2 Vize başvurusu yapılacak hizmet ve ürün tedarikçilerinin kuralları, politikaları, konseptleri, hizmet standartları, iptal / iade / değişiklik politikaları, no show kuralları, vize başvuru ve finansal politikaları, diğer ek hizmetlerin ücretlendirilme biçimleri belirtilenlerden farklı olabilir.

8.3 Feribotlines yalnızca bir aracı hizmet sağlayıcıdır ve rezervasyon yapılan hizmet ve ürün sağlayıcılar ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda, sunmuş oldukları hizmetlerin aksaması ve hiç bulunmaması hallerinde veya Feribotlines’dan rezervasyon yapıldıktan sonra meydana gelecek işlemlere ilişkin hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir, Kullanıcı da Feribotlines’ı sorumlu tutamayacağını bilmekte ve buna göre hareket etmektedir. Feribotlines’ın kullanıcıların iptal / iade / değişiklik talepleri konusunda müşteri hizmetleri servisi sunması, ilgili vize başvuru merkezlerinin politika ve kurallarına uygun talepleri sonuçlandırmak amacını taşıyor olup, kullanıcıların keyfi iptal / iade / değişim ve benzeri sözleşmeye aykırı taleplerini yerine getirebilme yetkisine sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

8.4 Kullanıcıların vize başvurusu yapılacak ülkenin kanunlarına ve vize kurallarına, hizmet ve ürün sağlayıcıların genel kurallarına, ayrıca konsoloslukların ve vize başvuru merkezlerinin genel ve/veya başvuru özelinde uygulayacağı kurallara uygun davranması gerekmektedir.

8.5 Kullanıcı satın aldığı vize hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra ürün ve hizmetler, seyahat sağlık sigortası, fotoğraf ücreti ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

8.6 Söz konusu hizmetin ifasından sonra kullanıcının vize hizmet bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Feribotlines'ın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Feribotlines’a ödememesi halinde kullanıcı, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

8.7 Kullanıcı tarafından satın alma aşamasında paylaşılan kimlik ve iletişim bilgilerinin doğruluğu kullanıcı sorumluluğundadır. İletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından değişikliklerin bildirilmemesinden doğan sorumluluk kullanıcıya aittir.

8.8 Vize başvuru işlemleri için konsolosluklar ve başvuru merkezlerinin başvuru günündeki en güncel başvuru koşulları esas alınır. Başvuru sahiplerinin Feribotlines ve vize hizmet sağlayıcılarının belirttiği tüm evrakları eksiksiz ve hatasız olarak vize danışmanına belirtilen süre içerisinde iletmesi gerekmektedir. Evraklardaki eksiklik ve/veya hata nedeniyle başvuru işlemlerinin gecikmesi, başvurunun reddedilmesi vb durumlarda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

8.9 Feribotlines ve anlaşmalı olduğu hizmet ve ürün tedarikçileri kullanıcılara vize başvuru süreci için hizmet sağlamaktadırlar. Feribotlines ve tedarikçilerinin vizenin zamanında çıkmaması ve/veya başvurunun reddedilmesi durumlarında hiçbir sorumluluğu bulunmadığı başvuru sahibi tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır.


9- ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

9.1 Feribotlines, anlaşmalı olduğu hizmet ve ürün tedarikçileri aracılığı ile edindiği araç kiralama bilgilerini yayınlamaktadır. Bu servisten sağlanan araç kiralama bilgileri, rezervasyon durumu, kiralama ve ek hizmet ücretleri vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği hizmet ve ürün tedarikçileri tarafından sağlanmakta olup, Feribotlines bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Feribotlines.com üzerinden yapılan araç kiralama rezervasyonları, ödemeler/ücretlendirmeler ve diğer işlemler hizmet ve ürün tedarikçileri ile kullanıcı arasında akdedilmektedir ve araç kiralama seçim işlemleri Feribotlines tarafından yapıldıktan sonra, araç kiralama rezervasyon ve ücret tahsilatı Feribotlines ve/veya hizmet ve ürün tedarikçileri tarafından yapılmaktadır. 

9.2 Kiralama yapılacak hizmet ve ürün tedarikçilerinin kuralları, politikaları, konseptleri, hizmet standartları, iptal / iade / değişiklik politikaları, no show kuralları, araç teslim ve finansal politikaları, diğer ek hizmetlerin ücretlendirilme biçimleri belirtilenlerden farklı olabilir. Araç sınıfları (Ekonomi, Premium, Lüks vs.) özellikleri, araç KM, araç yaşı, araç sigorta kapsamları, kiralama noktasına göre farklılık gösterebilir. Hizmet ve ürün tedarikçileri vasıtasıyla gösterilen araçlar, araç teslimi esnasında bulunmayabilir, bu durumda Hizmet ve ürün tedarikçilerinin kuralları geçerlidir.

9.3 Feribotlines yalnızca bir aracı hizmet sağlayıcıdır ve rezervasyon yapılan hizmet ve ürün sağlayıcılar ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda, sunmuş oldukları hizmetlerin aksaması ve hiç bulunmaması hallerinde veya Feribotlines’dan rezervasyon yapıldıktan sonra meydana gelecek işlemlere ilişkin hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir, Kullanıcı da Feribotlines’ı sorumlu tutamayacağını bilmekte ve buna göre hareket etmektedir. Araç kiralama sözleşmesi, Kullanıcılar ile araç kiralama şirketleri arasında kurulmaktadır. Feribotlines’ın kullanıcıların iptal / iade / değişiklik talepleri konusunda müşteri hizmetleri servisi sunması, ilgili araç kiralama şirketlerinin politika ve kurallarına uygun talepleri sonuçlandırmak amacını taşıyor olup, kullanıcıların keyfi iptal / iade / değişim ve benzeri sözleşmeye aykırı taleplerini yerine getirebilme yetkisine sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

9.4 Kullanıcıların araç kiralama yapılacak ülkenin kanunlarına ve vize kurallarına, ayrıca hizmet ve ürün sağlayıcıların genel kurallarına, araç kiralama başlangıç ve bitiş tarih ve saatlerine, rezervasyon ilkelerine, kiralama sözleşmelerine, gizlilik politikalarına ve iptal / iade / değişim politikalarına ve ek ücretlendirme koşullarına uygun davranması beklenmektedir.

9.5 Kullanıcı satın aldığı araç kiralama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra ürün ve hizmetler, navigasyon cihazı, bebek koltuğu, uydu radyosu vs. gibi aksesuarlar, yakıt giderleri, otoyol / köprü / tünel geçiş ücretleri, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

9.6 Söz konusu hizmetin ifasından sonra kullanıcının araç kiralama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Feribotlines'ın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Feribotlines’a ödememesi halinde kullanıcı, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

9.7 Kullanıcı tarafından satın alma aşamasında paylaşılan kimlik ve iletişim bilgilerinin doğruluğu kullanıcı sorumluluğundadır. İletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından değişikliklerin bildirilmemesinden doğan sorumluluk kullanıcıya aittir.

9.8 Ürün ve Hizmet sağlayıcılar tarafından belirlenen araç kiralama ehliyet ve yaş kuralları satın alma tarihindeki durumları esas alınır. Araç kiralama işlemleri sırasında yaşlarının rezervasyonda kaydedilenden farklı olması halinde ürün ve hizmet sağlayıcıların kurallarına göre işlem yapılır.


10- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

Feribotlines web sitesi ve diğer yollarla elde ettiği kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt mevzuatı kapsamında işlemektedir. Feribotlines kendisine aktarılan verilerin güvenliğini sağlar. Web sitesinde faydalanılan hizmetlerin süreçlerine göre işlenen veriler hakkında ayrıntılı bilgiye ”Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” ile erişilebilir. Ancak başta şifre ve hesap güvenliği olmak üzere kullanıcı tarafından korunması gereken gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılması sonucu meydana gelebilecek veri ihlallerinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ihlallerden dolayı Feribotlines sorumlu değildir. 


11- MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Feribotlines işbu Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Feribotlines açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Feribotlines’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Feribotlines'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, salgın hastalıklar, pandemi tedbirleri, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Feribotlines’ın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SİTE'ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.


12- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


13- YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları Feribotlines tarafından SİTE içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Feribotlines dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.